Tekstvak: Wacht op logoTekstvak:

Gespecialiseerd in het vastleggen van uw dierbare momenten.

Kwaliteitszorg geluid

Goed geluid is een zeer bepalende factor voor het welslagen van een speciale gebeurtenis.

Iedereen wil graag dat een met zorg voorbereidde toespraak goed uit de verf komt.

 

Uit ervaring hebben wij geleerd dat het soms goed mis kan zijn met bestaande geluidsinstallaties en helaas ook ontoereikend om een geluidsopname te maken waar je later ongestoord naar wilt luisteren. Soms ontbreekt zelfs de mogelijkheid om geluid te versterken, zoals in de openlucht en op wat afgelegen plekken.

 

In dat geval zijn bovendien de weersomstandigheden beslissend voor de kwaliteit en verstaanbaarheid van toespraken. Om deze redenen zijn wij ons gaan specialiseren in kwaliteitszorg voor geluid.

 

Onopvallende en toch aanwezige kwaliteit

Om onafhankelijk van de omstandigheden te worden bieden wij u een prima oplossing.

Onopvallende draadloze en mobiele geluidsvoorzieningen kunnen door Ruesink AVF op alle denkbare locaties worden ingezet. Voorzieningen met voldoende vermogen en geluid van prachtige kwaliteit.

 

Bovendien kan er met dezelfde apparatuur digitaal worden opgenomen, waardoor er een geluidsregistratie wordt gemaakt van studio kwaliteit, met minimaal windgeruis of regengekletter. In combinatie met versterken van toespraken en het opnemen daarvan kan er ook ander geluid worden weergegeven. Hierdoor is het mogelijk om ook op afgelegen plekken muziek af te laten spelen.

 

In veel zalen en kerken en op buitenlocaties hebben onze technische voorzieningen hun diensten bewezen. De mobiele installaties werken op accu’s met voldoende capaciteit om 6 uur achtereen  te kunnen functioneren.

 

Van de digitale opnames kan een geluidsdocument met index gemaakt worden.

De geluidsdragers en de bijbehorende box worden door ons gepersonaliseert met de privé gegevens.

Ook bestaat de mogelijkheid om de liturgie in een boekje in de dvd-box te leveren.

U bent verzekerd van hoge kwaliteit en prachtige uitvoering.

 

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen mag zonder toestemming van Ruesink AVF worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in wat voor een vorm of op welke wijze dan ook, waarbij het oorspronkelijke doel of context schade wordt aangedaan.

Klik hier