Tekstvak:

DVD-Document van een uitvaartplechtigheid

Na het overlijden van een dierbare gaat vaak de uitvaartplechtigheid vaak als een film voorbij.

Tijdens de rouwverwerking ontstaat vaak de behoefte om terug te kunnen halen wat iemand zo treffend onder woorden wist te brengen, wat de sfeer was en in welke volgorde de plechtigheid plaats vond.

Een verslag op DVD is hierbij voor velen een uitkomst.

En er zijn meer redenen!

Ondersteunend bij rouwverwerking

De beelden met geluid kunnen behulpzaam zijn bij de rouwverwerking.

Uit ervaring weten wij dat dit ook heel positief werkt bij de rouwverwerking van kinderen, omdat zij daardoor - in een stadium waarin zij daar aan toe zijn - de plechtigheid kunnen herbeleven en in de gelegenheid zijn om dan het afscheid op een goede manier af te sluiten.

Voor wie niet in de gelegenheid was

Een andere belangrijke reden voor een registratie van de plechtigheid is het gegeven dat niet iedereen altijd in de gelegenheid is om getuige te zijn van de plechtigheid, omdat men ziek is of in het buitenland verblijft.

Toch zijn ook zij graag deelgenoot van een dergelijke plechtigheid.

Natuurlijk is het ook mogelijk om opnamen thuis en in het rouwcentrum te maken.

Andere mogelijkheden

Indien gewenst kan iemand, die weet dat hij komt te overlijden, vooraf een opname laten maken van een toespraak voor de achterblijvers.

Hierdoor is de overledene nog in staat om met en speciale boodschap de achtergeblevenen te bereiken of zelf een overzicht van zijn leven te geven via een toch wel bijzonder document.

Aangeleverde foto’s en documenten kunnen in de reportage worden ingepast, waarbij tijdens de montage in de studio extra zorg zal worden besteed aan mooie, bij een dergelijke registratie passende, overgangen.

Discretie en kwaliteit

Wij zijn gespecialiseerd in het vastleggen en het bewerken van bijzondere momenten en dierbare herinneringen.

Tot het zeer bijzondere specialisme behoort de op deskundige en zeer discrete wijze vastleggen van een herdenkingsplechtigheid.

Hierbij wordt rekening gehouden met alle specifieke wensen, die eventueel vooraf, maar mogelijk ook achteraf door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

Door een jarenlange ervaring zal het de aanwezigen tijdens de plechtigheid nauwelijks opvallen dat er opnames worden gemaakt vanuit diverse invalshoeken.

Ruime kennis en ervaring en professionele apparatuur staan naast de zeer verzorgde afwerking, borg voor een exclusief persoonlijk document met optimaal beeld en geluid.

Een aanvraag voor een DVD-verslag kan eventueel ook aan ons worden gedaan via de uitvaartonderneming.

 

 

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen mag zonder toestemming van Ruesink AVF worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in wat voor een vorm of op welke wijze dan ook, waarbij het oorspronkelijke doel of context schade wordt aangedaan.

Wacht op logoTekstvak:

Gespecialiseerd in het vastleggen van uw dierbare momenten.

Wacht op afbeeldingWacht op afbeeldingWacht op afbeelding

Klik hier